Præsentation af Samsons Fond

Samsons fond blev stiftet i 1995 af ægtefællerne biolog Dagmar Samson og speditør Joseph Samson (1917 - 2000)

Joseph Samson var stifter og ejer af den verdensomspændende speditørvirksomhed Samson Transport, som siden er blevet overtaget af De Samvirkende Vognmænd (DSV). Joseph Samson var som ganske ung trainee / stagiaire i en speditionsvirksomhed i Paris. Han fattede straks kærlighed til fransk sprog og kultur og virkede siden meget aktivt såvel forretningsmæssigt som foreningsmæssigt til styrkelse af kulturelle og handelsmæssige forbindelser mellem Danmark og Frankrig.

Han blev medstifter af Dansk - Fransk Handelsunion (se link) og blev foreningen til stor støtte gennem en meget dynamisk indsats i dets bestyrelse gennem 15 år. Hans hustru, Dagmar Samson, der også havde studeret i Frankrig, gik lige så helhjertet og aktivt ind for, at unge danskere og franskmænd skulle stimuleres og støttes til at tage på studiebesøg i Frankrig og Danmark.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fondsadministration

Bestyrelse:

H.E. Den Franske Ambassadør i Danmark

Direktør Ralph Samson

Advokat P.R. Meurs-Gerken  

 

 

Administrator:

Advokat P.R. Meurs-Gerken

rådgiver ved Den Franske Ambassade

Advokaterne Amaliegade No 42

Amaliegade 42

DK-1256 København K

Email: mg@amalex.com

 

 

 

 

 

 

 

Fondens formål

Joseph og Dagmar Samsons Fond yder støtte til følgende formål:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansøgnings information

 

Ansøgningsfrist - svar - uddeling

Frist: inden 1.10

Svar: December

Uddeling: Primo januar (3-5 portioner af 10-20.000 kr.)

 

Ansøgningens indhold og bilag

 

Ansøgningen bør indeholde følgende oplysninger:

 

- navn, adresse, CPR nr., e-mail adresse, telefonnummer

- kortfattet præsentation af ansøgers baggrund

- studieopholdets formål og varighed

- budget og finansiering, herunder hvilke andre fonde, der er søgt og resultatet heraf

 

Ansøgningen bør være bilagt:

- CV

- eksamensbeviser

- dokumentation om studieprojekt

- evt. anbefalinger

- seneste årsopgørelse fra skattevæsenet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapportering

 

 

Fondsbestyrelsen sætter pris på at få kortfattet rapport om studieopholdets forløb og værdi og dette inden den 1.10. det følgende år.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Links

- Den Franske Ambassade

- Institut Francais

- Handelsafdelingen

- Den Danske Ambassade i Paris

- Advokaterne Amaliegade No 42

- Cabinet Amaliegade No 42

- Dansk-Fransk Handelsunion

- Alliance Française